Scholen

Wat heeft de bib aan leerkrachten en scholen te bieden?

* Leerkrachten kunnen meer boeken uitlenen

Op vertoon van je lerarenkaart, passen wij jouw lidmaatschap aan in ons systeem. Zo kan je meer dan 15 materialen uitlenen.

* Schooluitleen

Je kan met je klas boeken komen uitlenen in de bib. In het begin van het schooljaar neemt de bibliotheek contact op met alle scholen in Ranst. We maken een planning op, zodat alle klassen die willen op een apart moment naar de bib kunnen komen. 

* Rondleiding

Wil niet je niet enkel boeken komen ontlenen met je klas, maar heb je graag wat meer uitleg over de werking van de bib? Dat kan natuurlijk ook. Maak hiervoor wel op voorhand een afspraak in de bib.

* Leren lezen

De bib heeft een groot aanbod van boekjes voor beginnende lezers: boekjes per avi-niveau, samenleesboeken en groeiboeken. Ideaal voor in de klasbib.

* Kamishibai

In de bib vind je van verschillende prentenboeken de Kamishibai-vertelplaten. Deze vertelplaten passen in een verteltheatertje. De tekst van het verhaal staat op de achterkant en kan dus voorgelezen worden terwijl de kinderen de platen zien. Ook het verteltheatertje van de bib kan door leerkrachten worden uitgeleend. Ons aanbod

* Jeugdboekenmaand

Tijdens de jeugdboekenmaand nodigen we elk jaar een aantal klassen uit in de bib voor een spel rond het thema van de Jeugdboekenmaand. In 2024 is het thema van de Jeugdboekenmaand: "Sport en spel". 

* Interessante links

https://www.iedereenleest.be/over-lezen/de-praktijk/waar-vind-ik-als-leerkracht-les-en-verwerkingstips-bij-boeken-en-gedichten

https://www.iedereenleest.be/over-lezen?categories=64

Ik haat lezen

https://www.ikhaatlezen.be/nl/begeleiders: Hier kan je een webinar over leesstoornissen, daisy-boeken en de anderslezen-app herbekijken

Luisterpuntbibliotheek

Jeugdboekenmaand

School- of klasbib

Leesbevorderingindeklas.nl