Reglement in 't kort

Lidmaatschap

Je wordt ingeschreven op voorlegging van je identiteitskaart. Je inschrijving is gratis. Elk lid gaat akkoord met het dienstreglement van de bibliotheek. Indien je je lenerskaart verliest, laat je deze best meteen blokkeren. Een nieuwe kaart kost € 2,5.

Uitlenen

De elektronische identiteitskaart of lenerskaart moet voorgelegd worden bij het uitlenen van materiaal. Het lenen van boeken en DVD’s is kosteloos. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Verlenging is 2 keer mogelijk, tenzij het werk door iemand anders werd gereserveerd. Een werk reserveren is gratis.

Overschrijden van de uitleentermijn

Per materiaal, per dag wordt een vergoeding van 0,15 euro aangerekend. Voor het versturen van een aanmaningsbericht betaal je € 0,50. Materialen die 6 maanden na de inleverdatum niet zijn teruggebracht worden als verloren beschouwd en dienen vergoed te worden.

Diversen

Het raadplegen van internet is gratis. Een fotokopie kost € 0,10 (zwart-wit A4).

Volledige reglement

Het volledige reglement kan je hier raadplegen.