Privacy

Bibliotheek en privacy

Als je lid wordt van de bibliotheek verstrek je persoonsgegevens, die worden opgenomen in een centraal ledenbestand. Volgende gegevens worden bijgehouden:

Naam - Adres - Contactgegevens (mailadres, telefoonnummer) - Geslacht - Geboortedatum - Rijksregisternummer - Leenhistoriek

Je persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt voor de dienstverlening van de bibliotheek. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt. De bibliotheek verbindt zich er toe om strikt te handelen in overeenstemming met de Europese privacywetgeving van 25 mei 2018. 

Je kan op de website van de bib een profiel aanmaken voor "Mijn Bibliotheek". Bij het gebruik van "Mijn Bibliotheek" worden volgende gegevens gevraagd of bewaard: 

  • Identificatiegegevens: naam en voornaam; 
  • Contactgegevens: e-mailadres;
  • Login-gegevens: gebruikersnaam, paswoord;
  • Persoonlijke kenmerken: gemeente, geboortedatum, geslacht (optioneel); 
  • Bibliotheeksysteemgegevens: bibliotheeklidmaatschapsgegevens, leenhistoriek (wat uitgeleend, wanneer iets uitgeleend, wanneer teruggebracht, wat gereserveerd), betalingshistoriek (welke openstaande bedragen, welke bedragen wanneer betaald);
  • Mijnbibliotheek-id: uniek nummer dat wordt gegenereerd en gebruikt in het kader van het autorisatieproces om de online diensten van uw Bibliotheek te kunnen gebruiken;
  • Loggegevens van gebruikersactiviteiten, bv. IP-adres;
  • Communicatievoorkeuren: voorkeur voor het aanleveren van berichten bv. voorkeur voor e-mail of brief, taalvoorkeur, berichtvoorkeuren in kader van direct marketing communicatie;
  • Anonieme of geaggregeerde gegevens in het kader van websitegebruik, bv. browser type, het gebruikte besturingsprogramma, de bezochte pagina's (zie ook de Cookieverklaring in de footer van de Bibliotheekwebsite);
  • Lijstjes met favoriete titels, door u aangemaakt via de Bibliotheekwebsite.

Een uitgebreide privacyverklaring over het gebruik van de website kan je hier nalezen.

Beeldmateriaal

Bij activiteiten in de bibliotheek maken we mogelijk sfeerbeelden (foto en video) die gebruikt kunnen worden op de website, in nieuwsbrieven en/of sociale media van de bibliotheek of de gemeente Ranst. Indien je dit niet wenst, kan je ons dit op gelijk welk moment laten weten.