Boek
Nederlands

Big brother in Europa

Raf Jespers (auteur)
+1
Big brother in Europa
×
Big brother in Europa Big brother in Europa

Big brother in Europa

Kritische analyse van de wet- en regelgeving in de Europese Unie, waarbij onder het mom van grotere veiligheid de privacy van de burgers wordt aangetast.
Titel
Big brother in Europa
Auteur
Raf Jespers
Taal
Nederlands
Uitgever
Berchem: EPO, 2010
404 p. : ill.
ISBN
9789064456183 (paperback)

Besprekingen

Big brother in Europa van de Antwerpse advocaat Raf Jespers is een merkwaardig boek. Hoewel de inhoud pure realiteit is, heb je vaak de indruk een thriller of sciencefictionverhaal te lezen en dit terwijl het boek wetenschappelijk onderbouwd is en op feiten gebaseerd. Aan het einde blijft de lezer achter met een gemengd gevoel van angst, verwondering en heel vaak van ongeloof.

Het kernbetoog van Jespers is dat niemand, maar dan ook niemand, nog echt geheimen kan hebben. Zowel de overheid, werkgevers, de winkelketen waar we inkopen doen of wie er ook maar enig belang bij heeft, kàn u in de gaten houden en... doet dat ook. Het begrip privacy is in onze maatschappij ver te zoeken. Zonder het te merken laat iedereen, vaak onbewust en niet gewild, toe dat privégegevens aan derden worden doorgegeven: identiteit, geboortedatum, adres, bankgegevens... Je klantenkaart in het warenhuis, inschrijven via internet op nieuwsbrieven, aankopen doen via het net, toegang hebben tot bepaal…Lees verder
In dit boek schetst de Antwerpse advocaat een Europa waarin de privacy voortdurend geschonden wordt. Volgens Jespers houden zowel de overheid als werkgevers en winkelketens de burger immers in de gaten. Het boek staat vol met bewijsmateriaal dat aantoont dat telefoongesprekken, sms'en, e-mails en surfverkeer open en bloot liggen voor een steeds agressiever toeslaande Big Brother. Sinds de 'war on terror' wordt een dergelijke inkijk in het privéleven vaak vergoelijkt met een verwijzing naar de 'algemene veiligheid'. Aan de hand van concrete voorbeelden uit zijn advocatenpraktijk betoogt Jespers dat het ongebreidelde voyeurisme van de overheid en justitie niet zo onschuldig is als het lijkt. Verder besteedt hij veel aandacht aan de opkomst van de 'controlestaat' Europa. Ten slotte wil Jespers de lezer toch enige hoop geven met een hoofdstuk over het 'charter 2020 inzake privacy en grondrechten' en enkele voorstellen om de controlestaat te counteren. Een beangstigende aanrader voor ieder…Lees verder