Openbare bibliotheek Ranst

Openingsuren en tarieven

Huishoudelijk en retributiereglement openbare bibliotheek Ranst

Artikel  1: doelstelling

De openbare bibliotheek van Ranst is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties boeken, dvd’s en andere mediadragers, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de informatie- en ontspanningsbehoeften van de gemeentelijke bevolking.

Artikel  2: Openingsdagen en –uren:

§1. De hoofdbibliotheek, gesitueerd in de deelgemeente Ranst is open op volgende dagen en tijdstippen:

Maandag:                           14 tot 20 uur

Dinsdag:                              14 tot 20 uur

Woensdag:                        14 tot 18 uur

Donderdag:                       10 tot 12 uur en 14 tot 20 uur

Zaterdag                             10 tot 12 uur

§2. De uitleenpost Oelegem is open op volgende dagen en tijdstippen:

Maandag:                           18 tot 20 uur

Woensdag:                        12 tot 15 uur

Donderdag                        18 tot 20 uur

Zaterdag:                            10 tot 12 uur

§3. De uitleenpost Emblem is open op volgende dagen en tijdstippen:

Dinsdag:                              18 tot 20 uur

Woensdag:                        14 tot 16 uur

Zaterdag:                            10 tot 12 uur

§2. Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd om bijkomende openingsuren of sluitingen te voorzien.

Artikel  3: Afgevoerde materialen

Voor de uit de collectie afgevoerde materialen zoekt de bibliothecaris een geschikte bestemming. Een selectie van afgevoerde materialen wordt te koop aangeboden. Voor ze in de bibliotheek worden verkocht, kunnen het documentatiecentrum en alle scholen van Ranst gratis een keuze maken uit de afgevoerde materialen.

Voor de uit de collectie afgevoerde materialen zoekt het beheersorgaan een geschikte bestemming, op voorstel van de bibliothecaris. Indien ze in de bibliotheek worden verkocht is de eenheidsprijs 0,50 euro voor boeken met een harde kaft en 0,20 euro voor boeken met een zachte kaft, ongeacht de staat waarin het materiaal zich bevindt. Vóór de start van een boekenverkoop krijgen het documentatiecentrum en alle scholen van Ranst de kans om gratis een keuze te maken uit de afgevoerde boeken.

Artikel 4: Retributies

§1. Boete overschrijden leentermijn: €0,15 per materiaal per openingsdag

§2. Administratiekost voor aanmaning: €0,50

§3. Verzendingskost van aangetekende zending: posttarief

§4. Vergoeding aanvragen andere bibliotheek: €5 + eventueel bijkomende kosten leverancier

§5. Vergoeding afdruk A4 zwart-wit: €0,10 per pagina

§6. Vergoeding nieuwe bibliotheekkaart: € 2,50

§7. Afgevoerde boeken: € 0,50 harde kaft, € 0,20 zachte kaft

Artikel 5:

Dit reglement geldt vanaf 1 januari 2018.