Openbare bibliotheek Ranst

Reglement in het kort

Lidmaatschap
Je wordt ingeschreven op voorlegging van je identiteitsbewijs.
De elektronische identiteitskaart of lenerskaart (bij -12 jaar) moet voorgelegd worden bij het uitlenen van
materiaal. Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis een lenerskaart. Elk lid gaat akkoord met het dienstreglement
van de bibliotheek.
Indien je je lenerskaart verliest, laat je deze best meteen blokkeren. Een nieuwe kaart kost 2,5 euro.
Uitlenen
Het lenen van boeken en DVD’s is kosteloos. De uitleentermijn bedraagt 4 weken.
Verlenging is 2 keer mogelijk.
Een werk reserveren is gratis.
Overschrijden van de uitleentermijn
Per materiaal, per dag wordt een vergoeding van 0,15 euro aangerekend. Materialen die 6 maanden na
de inleverdatum niet zijn teruggebracht worden als verloren beschouwd.
Diversen
Het raadplegen van internet is gratis. Een fotokopie kost 0,10 euro.
Het volledige reglement kan je raadplegen via ranst.bibliotheek.be.